divendres, 25 de novembre de 2016

Consell Escolar  "Benvolgudes famílies,

  Fa pocs mesos que hem entrat a formar part de la Junta de l'AMPA. Ens vàrem presentar amb la idea de col·laborar en la bona relació entre l'escola i les famílies i poder donar llum a les inquietuds, propostes i/o idees de les famílies i informar de tot allò que tingués relació amb la nostra comunitat educativa. És per això que creiem que és part del nostre objectiu animar-vos a participar en les properes Eleccions al Consell Escolar. 


  El Consell Escolar és l'òrgan on queden representats els membres que conformen tota la comunitat educativa d'un centre. Per tant, és el millor espai a on es permet posar en comú les idees i permet la possibilitat de debatre aspectes relacionats amb la comunitat escolar, tenint el punt de vista dels diferents actors que hi intervenen. El Consell Escolar d'un centre concertat està composat de 15 membres, els quals són:
   el director o directora, tres representants del o la titular del centre, quatre representants del professorat, quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l'alumnat, elegits per ells i entre ells, dos representants de l'alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d'educació secundària obligatòria i un o una representant del personal d'administració i serveis. Una de les persones representants dels pares i les mares del consell escolar ha de ser designada per l'associació de pares i mares més representativa al centre. Aquesta figura és la que aporta la Junta de l'AMPA Pere Vergés  dins el Consell Escolar a través de la persona de la Marta Esteve. 

  Creiem fermament  que la participació de les famílies en  l'Escola i en el seu projecte educatiu és una bona manera de contribuir en l'educació dels nostres fills. És per això que considerem important que participeu d'aquestes eleccions i us animeu a votar per als nostres futurs representants en el Consell Escolar de la nostra Escola. 


  En aquest sentit, els candidats ens han fet arribar unes notes per a que valoreu la seva proposta i considereu la seva candidatura en la propera votació. 


  Com ja sabreu els candidats són: 


   Sra. Eva Batlle Farré  Sr. Albert Deulofeu Schilt
   Sra. Birgit Röper


   Us adjuntem les seves propostes per a la vostra consideració. Aclarir que els dos primers candidats han decidit presentar-se de forma conjunta en un mateix document.


   Els hi donem molta sort a tots tres en aquesta aventura, i els agraïm sincerament la seva implicació.


   Junta AMPA Escola Garbí Pere Verges
    de Badalona

Assemblea General de la Junta de l'AMPA

Benvolgudes famílies,

Em plau convocar-los el proper 15 de Desembre per celebrar una Assemblea General de la Junta de l'AMPA que tindrà lloc a les 19h en el pavelló de l'Escola, en primera convocatòria, i a les 19:30 en segona convocatòria. 

L'ordre del dia prevista és al següent:

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la darrera Assemblea (penjada a la web de l'Escola)
2. Estructura de l'Escola. Funcionament de l'AMPA.
3.Tancament del pressupost 2015/16
4. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost pel curs 2016/17.
5. Resum de les reunions mantingudes entre les famílies i AMPA i entre AMPA i Escola.
6. Precs i preguntes

Us animo a participar a tot@s per tal de fer un AMPA més gran i més dinàmica. Resto a la vostra disposició per a qualsevol pregunta. 


Presidenta AMPA Escola Garbí Pere Verges de Badalona

Estat comptes AMPA agost 2016

Pressupost AMPA 2016 - 2017

dimarts, 25 d’octubre de 2016

Proactiva Open Arms

Proactiva Open Arms és una ONG que es dedica a salvar vides de persones refugiades que cada dia arrien a Europa pel Mediterrani, fugint de guerres i conflictes.

El pròxim 
12 de desembre, ens visitarà l'Òscar Camps, membre fundador de l'organització Proactiva Open Arms, català de l'any 2016 i pare de l'escola Pere Verges de Badalona.

Ens explicarà quines tasques desenvolupa l'equip de socorristes, ajudant de manera altruista a les persones que creuen el Mediterrani en embarcacions precàries.

Tots els beneficis obtinguts en la venta d'entrades seran donades a l'ONG proactiva OpenArms així com una donació per part de l'AMPA PERE VERGES DE BADALONA
.


XERRADA: Òscar CAMPS

LLOC: Pavelló de l'escola

DIA: 12 Desembre 2016

HORA: 19.00 HRS (es prega ser-hi 30 minuts abans)

SOCIS AMPA PERE VERGES: Entrada gratuïta

NO SOCIS: 
30 euros familia (donació integra a PROACTIVA)

NENS:        Gratuïta.

SERVEI DE MAINADERES: Gratuïta
 (informar abans)


Junta DirectivaAMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dissabte, 1 d’octubre de 2016

Assemblea General de la Junta de l'AMPA

Benvolgudes famílies,
Us convoquem pel proper 6 d'Octubre per celebrar l'Assemblea General de la Junta de l'AMPA que tindrà lloc a les 19h en el pavelló de l'Escola.
Us adjuntem l'ordre del dia.


ORDRE DEL DIA

1. Presentació Nova Junta.
2. Estructura de l'Escola. Funcionament de l'AMPA.
3. Comissions. Objectius a curt i mig plaç.
   3.1 Comissió Pedagògica
   3.2 Comissió Social
   3.3 Comissió Delegats
   3.4 Comissió Mobilitat
   3.5 Comissió Comunicació
   3.6 Comissió Extraescolar
   3.7 Comissió Jurídica i Relacions Institucionals
   3.8 Comissió de Salut, Alimentària i de control en l'ús de les TIC
4. Votació dels membres de la Junta Directiva.
5. Precs i preguntes. Altres votacions possibles.

Preguem als delegats feu extensiu aquest missatge a totes les famílies de les vostres classes per tal de fer màxima difusió. Voldríem que el màxim nombre de pares i mares estiguessin informats per tal que, amb el beneplàcit de tots els socis, en aquesta primera reunió poguéssin assistir totes les famílies de l'escola.
Us informem que en cas de necessitat, tindrem mainaderes per les famílies que ho sol·licitin a: 
ampa.pereverges@escolesgarbi.cat

Salutacions cordials,
Junta Directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dijous, 2 de juny de 2016

Modificació ordre del dia Assemblea Extraordinària.


Benvolgudes famílies,
Ens plau informar-vos que, en relació a l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA de l’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona que tindrà lloc el pròxim dia 9 de juny a les 19.00 hores al pavelló de l’Escola, hem rebut la petició d’un conjunt de famílies que, en aplicació de l’article 14.2 dels estatuts de l’AMPA, demanen modificar l’ordre del dia en els següents termes:
1.     Respecte al punt no1 de l’Ordre del dia de la convocatòria formulada per la Junta, deixar-la sense efecte, atès que l’article 30 dels Estatuts estableixen el tancament de l’exercici a data 31/8, per tant difícilment els comptes es poden presentar i molt menys aprovar quan l’exercici segueix obert.
S’accepta la proposta. Es substitueix el punt 1 de l’ordre del dia per “Estat comptes AMPA”.
2.     Respecte al punt nº2 de l’Ordre del dia de la convocatòria formulada per la Junta, modificar-la en el sentit de sotmetre a votació el cessament de la totalitat de la Junta actual per manca d’eficàcia en la gestió de les situacions viscudes en relació a escola i la Fundació i per la manca de comunicació respecte a aquests fets amb les famílies. En cas de que aquesta petició no prosperi, donar compte de les dimissions ocorregudes.
Es manté el punt 2 de l’ordre del dia i s’hi afegeix la petició com a punt 3 en els següents termes: “Sotmetre a votació el cessament de la totalitat de la Junta actual per manca d’eficàcia en la gestió de les situacions viscudes en relació a escola i la Fundació i per la manca de comunicació respecte a aquests fets amb les famílies”.
3.     Presentació de candidatures alternatives i elecció de la nova junta, si s’escau en funció de l’acord adoptat en el punt anterior.
S’accepta la proposta, passant a ser el punt 4 (abans 3) de l’ordre del dia.
4.     Proposta d’Acció: Acordar donar compliment al mandat de l ‘Assemblea de 13 de maig de 2015 per la que es va demanar l’ inici d’ accions legals contra la Fundació per negligència en la gestió de l’Escola. En aquest sentit, es facultarà a la Junta per tal de que contracti els professionals del dret adequats per tal de defensar els legítims drets i interessos de les famílies, concedint plens poders al President per tal de que representi on calgui a l ‘AMPA i signi tots els documents necessaris per donar compliment a aquest acord.
No es pot acceptar donat que no es correspon exactament amb l’acord adoptat per l’Assemblea de 13 de maig de 2015 en el punt 16 de l’acta:
“Donades les peticions dels socis, iniciem les votacions. En un principi es vota a mà alçada sobre obrir un diàleg amb el Patronat i hi ha unanimitat. Un cop tinguem la reunió amb la Consellera i hi hagi la certesa que els nens afectats per la supressió de la tercera línia es queden, el clam unànime és prendre accions legals si escau. Per això es torna a votar a mà alçada i surt només una família que no vol entrar en litigis contra la Direcció General, en cas que s´acabin produint.”
En tot cas, i entenent que la voluntat dels demandants és sotmetre a votació l’inici d’accions legals contra la Fundació s’inclou aquesta petició com a part del punt 5 (abans 4)
Així doncs, l’ordre del dia  de l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA de l’Escola Garbí Pere Vergés del proper dia 9 de juny passa a ser:
 1. Estat comptes AMPA. 
 2. Junta de l'AMPA. Presentació de la dimissió d'alguns membres.
 3. Sotmetre a votació el cessament de la totalitat de la Junta actual per manca d’eficàcia en la gestió de les situacions viscudes en relació a escola i la Fundació i per la manca de comunicació respecte a aquests fets amb les famílies. 
 4. Presentació de candidatures alternatives i elecció de la nova junta, si s’escau en funció de l’acord adoptat en el punt anterior.
 5. Propostes acció AMPA:
a)     Iniciar accions legals contra la Fundació per negligència en la gestió de l’Escola. En aquest sentit, es facultarà a la Junta per tal de que contracti els professionals del dret adequats per tal de defensar els legítims drets i interessos de les famílies, concedint plens poders al President per tal de que representi on calgui a l ‘AMPA i signi tots els documents necessaris per donar compliment a aquest acord.
b)    Altres propostes d’acció.

6.  Precs i preguntes. Torn obert de paraula.
Donada la importància dels punts a tractar preguem la màxima assistència per tal que les decisions que es prenguin sigui representatives del màxim de famílies de l’associació.
Recordem que, en cas de necessitat, tindrem mainaders per a les famílies que ho sol·licitin a ampa.pereverges@escolesgarbi.cat indicant el nombre de nens i les edats.
Ben atentament,
Junta directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dimecres, 1 de juny de 2016

Felicitats PROACTIVA OPEN ARMS pel Premi Ciutadà Europeu 2016

En sentim orgullosos que una ONG badalonina, liderada per Oscar Camps, pare de la nostra Escola, hagi estat guardonada amb el Premi Ciutadà Europeu 2016, premi  que s´hi afegeix a altres guardons entre els quals destaquem el de Català de l´Any 2015 amb què va ser guardonat el mateix Òscar Camps fa unes setmanes.

Des de l`AMPA els volen transmetre a tots els membres de Proactiva Open Arms la nostra més sincera enhorabona pels guardons i, per sobre de tot, per la magnífica tasca que estan duent a terme a l´illa de Lesbos i que tant de bo no haguessin de fer.Junta Directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dimecres, 25 de maig de 2016

Camí escolar per accedir a l'Escola des de Tiana

Fa temps, i ara que som Escola Verda encara més, que l'AMPA ve lluitant pel camí escolar des de Tiana fins a l'Escola. Aquest camí permetria als aproximadament 200 alumnes que viuen a Tiana accedir a peu i amb seguretat a l'escola, sense el risc que suposa creuar la B-500 sense cap senyalització.

Malgrat l'esforç i les moltes gestions que s'han fet ambdós ajuntaments, Tiana i Badalona, la realitat és que avui dia no s'ha aconseguit.

El passat 19/05/2016 La Local Ràdio Tiana va entrevistar Ester Pujol, alcaldessa de Tiana, i representants dels pares i mares de l'Escola en relació a aquest tema.

Podeu trobar un resum de l'entrevista, inclosos els talls de veu, al següent enllaç:

Demanen millores per accedir a peu amb seguretat a l’escola Pere Vergés.


dilluns, 23 de maig de 2016

Convocatòria Assemblea Extraordinària AMPA

Benvolgudes famílies,

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA de l’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona, que tindrà lloc el pròxim dia 9 de juny a les 19.00 hores al pavelló de l'escola.

L’ordre del dia previst és el següent:

 1. Presentació i aprovació dels comptes de l'AMPA de l'exercici corresponent al curs 2015-2016. 
 2. Junta de l'AMPA. Presentació de la dimissió d'alguns membres.
 3. Presentació de noves candidatures per a cobrir les vacants de la Junta de l'AMPA.
 4. Camí a seguir - Propostes d´acció.
 5. Precs i preguntes. Torn obert de paraula.                                         

Us informem que en cas de necessitat, tindrem mainaders per a les famílies que ho sol·licitin a ampa.pereverges@escolesgarbi.cat indicant el nombre de nens i les edats.

Ben atentament,

Junta Directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dimarts, 17 de maig de 2016

Crònica conferència Carles Capdevila, 'Educar amb Humor'

El passat 29 de març la nostra escola va poder comptar amb la presència del Carles Capdevila que ens va oferir el seu exitós monòleg "educar amb humor". Van ser un parell d'hores de discurs ple d'humor sobre la tasca que tenim els pares en l'educació dels nostres fills.
En Carles Capdevila, pare de quatre fills, ens va parlar dels seus 20 anys d'experiència en la tasca d'educar. Ser pare quatre vegades li ha proporcionat un ampli ventall d'experiències en les diverses etapes de cadascun d'ells i això és el que ens va voler transmetre insistint en la importància de l'humor en l'educació dels nostres fills.

Totes les anècdotes que anava relatant servien per il·lustrar de forma explícita els cinc punts claus en l'educació infantil, el que ell anomena els cinc sentits elementals que no hem d'oblidar quan parlem d'educació: el sentit comú, el sentit del ridícul, el sentit de la responsabilitat, el sentit moral i el sentit de l'humor.
Ens va recordar que hem escollit ser pares i que en som responsables d'aquest procés. En paraules d'en Carles; "hem d'estar convençuts que educar és apassionant i molt difícil, i que l'única forma d'aconseguir-ho és creure que és el més important del món i alhora ser capaços de divertir-nos fent-ho".

divendres, 13 de maig de 2016

Reunió informativa de l'AMPA a totes les famílies de l'Escola

Benvolguts pares i mares,

Us convidem a tots, socis i no socis de l'AMPA, a la reunió informativa que farem el pròxim dijous 19 de maig de 2016 a les 19.00 h al pavelló de l'Escola.

Preguem màxima assistència per tal de fer arribar, des de la nostra responsabilitat, el relat dels esdeveniments ocorreguts durant el curs escolar al màxim nombre de famílies.

Com a AMPA, el nostre objectiu és, pel bé dels nostres fills i filles, col·laborar en la bona marxa de l'Escola i en el bon funcionament de la comunitat Escolar, a la que tots, pares, mares, professors i direcció pertanyem, afavorint el diàleg entre tots.

Us informem que en cas de necessitat, tindrem mainaders per les famílies que ho sol·licitin a: ampa.pereverges@escolesgarbi.cat

Ben atentament,

Junta Directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dilluns, 4 d’abril de 2016

Crònica "Taula de Professions"

El passat 16 de març es va celebrar per a tots els alumnes de 4rt. d'ESO de la nostra escola la "Taula de Professions", acte que any rere any organitza l'AMPA en col·laboració amb pares i mares del nostre centre, que volen ajudar als nostres nois compartint les seves experiències professionals de cara a afrontar el complicat moment d'elecció del batxillerat.

En funció als interessos que més demostren els alumnes, es cerquen pares i mares professionals dels diferents sectors amb l'objectiu de què expliquin als nois en què consisteix la seva feina i quins són els motius que els van dur a cursar aquells estudis.

Enguany vam comptar amb l'experiència d'un pare propietari d'una Agència de Comunicació, un químic vinculat a la industria farmacèutica, una llicenciada en INEF i Màster en Gestió esportiva, una Dissenyadora Gràfica, un científic investigador del VIH, un economista i una advocada.

Tots ells van explicar als nois de forma engrescadora en què consistien les seves professions, els reptes, els aprenentatges, les il·lusions, els errors, les satisfaccions i sobretot el no tenir por al fracàs.

Finalment, es van formar grups en els quals es van afegir els nois en funció de les seves inquietuds acadèmiques i van poder preguntar i compartir amb els professionals tot allò que els preocupa.

Sens dubte, va ser un èxit rotund, i des de l'AMPA desitgem haver-hi contribuït a orientar als nostres nois en l'elecció dels seus futurs estudis acadèmics. Com sempre, és una gran satisfacció.

Taller "Luna Llena - Luna Nueva"

L’AMPA ha organitzat un TALLER adreçat a mares i filles que estiguin a la franja d’edat entre els 10 i 15 anys (des de 5è de primària fins a 4t d’ESO).

Luna Llena-Luna Nueva és un taller sobre la menstruació i les emocions que genera aquesta experiència que és molt més que una resposta fisiològica.

Serà impartit per la Carla Pérez, psicòloga, sexòloga, especialista en tallers de feminitat i creadora del blog Camina con C, que l’any passat ja va participar a l’escola amb un taller per a mares.

L’arribada de la menarquia i els primers anys de la menstruació són una etapa transcendental en la vida d’una noia. Encara que avui en dia es dóna força informació sobre el tema, les nenes i adolescents tenen preguntes i necessitats que aquestes fonts no tracten. Per això, cal un acompanyament emocional i la majoria d’elles consideren a la mare com la principal referent sobre el tema. Per aquest motiu el taller està dissenyat per fomentar la comunicació mare – filla.

Encara hi ha molts tabús i creences errònies que cal desmitificar per poder construir una identitat femenina basada en el respecte i l’amor cap a una mateixa.

El fet de fer un taller compartit amb la mare i amb altres companyes ajudarà a normalitzar l´experiència i viure-la sense pors, de forma natural i en positiu.


Esperem que aquesta activitat sigui del vostre interès i que us animeu a participar.

Data: 20 d'abril  de 2016.
Formadora: Carla Pérez
Començarà a les 19 h i finalitzarà a les 21 h.
Taller gratuït pels socis i amb un cost de 30€ per als que encara no ho sou (us podeu fer al mateix moment o portant la butlleta d'adhesió).


Si teniu problemes a l'hora d'omplir el formulari, envieu un correu electrònic a ampa.pereverges@escolesgarbi.cat indicant els cognoms de la família i el nombre d'assistents.

divendres, 4 de març de 2016

Conferència del Carles Capdevila. No us la podeu perdre!

EDUCAR AMB HUMOR

Ponent:
CARLES CAPDEVILA I PLANDIURA
Llicenciat en filosofia i periodista, Director Fundador del diari ARA i pare de 4 fills.

 

"A partir de l'experiència pròpia en l'educació dels seus quatre fills, l'autor analitza en clau irònica les obsessions dels pares en el procés educador, la relació pares-mestres i fa una crida a la necessitat de posar-hi els cinc sentits, en l'educació: sentit comú, sentit moral, sentit de la responsabilitat, sentit del ridícul i -sobretot- sentit de l'humor."

Dia: 29 de març de 2016
Hora: 19:00
Lloc: Escola Garbí Pere Vergés de Badalona
Preu: Gratuït socis AMPA / 30 € No socis (gratuït si la família es fa sòcia de l'AMPA el mateix dia o porta omplerta la butlleta d'adhesió)

 Aforament limitat, cal fer la inscripció prèvia. Hi haurà servei de mainaders.Si teniu problemes a l'hora d'omplir el formulari, envieu un correu electrònic a ampa.pereverges@escolesgarbi.cat indicant els cognoms de la família i el nombre d'assistents i si fareu ús del servei de mainaders.

dimarts, 9 de febrer de 2016

Crònica del taller 'Mindfullness'

Els dies 12, 19 i 26 de gener de 2016 es va realitzar a l’escola el primer taller de Mindfulness organitzat per l’AMPA i impartit per Rosa Navarro i Carles Ruiz Felter de Mindful Barcelona.

Un dels assistents ens explica que en Carles (coaching) i la Rosa (Mindfulness per a nens) van aconseguir guanyar-se al seu auditori creant un clima de complicitat i confiança entre els assistents. I, a priori, no semblava gens fàcil, ja que a vegades les consignes que donaven xocaven amb la manera de pensar i el ritme de vida en el que tots ens veiem arrossegats en el nostre dia a dia.

El “Mindfulness” o la “Consciència Plena” es pot dir que té el seu origen en la saviesa oriental (budisme). Fa uns 40-50 anys la van reinventar els americans i l’han estès pel món occidental. Quins beneficis han aconseguit? Amb la seva pràctica, moltes persones han aconseguit reduir els seus símptomes d’ansietat, depressió i estrès.

Aquest taller ha permès als assistents iniciar-se en aquests conceptes i realitzar alguna pràctica. Asseguts o estirats, en posició Mindfulness amb l’esquena ben recta i els peus ben recolzats a terra, sentint la terra sota els peus, recorrent tot el cos, membre a membre, fent-los presents. A poc a poc van passant per totes les parts, respirant alhora, pausats, tranquils, sentint com entra l’aire pel seu nas, com surt, la temperatura,... Atenció! No es tracta de relaxar-se, sinó d’ésser conscients, però si el cap se’n va amb algun pensament d’una cosa que ens ha passat durant el dia, no passa res, el primer és ser amable amb un mateix i ser
comprensiu... Si ve una sensació de picor... No et gratis! Observa aquesta sensació i encara que
alguna vegada no resisteixis la temptació de gratar-te ja veuràs com a poc a poc passarà i
desapareixerà.


El Mindfulness ens ensenya a ser capaços de , davant d’allò que ens molesta o afecta, posar distància, apartar les emocions, observar-ho, no jutjar-ho, i acceptar-ho tal com és. Aprendre a acceptar el que ens envolta. No som les nostres emocions i per tant les nostres respostes no han d’estar dominades per elles. Parar, respirar, observar i no jutjar.

Aquests nous conceptes han donat lloc a interessants debats entre els assistents. Vivint en un món molt estressant i emocional on les situacions ens arrosseguen sense que nosaltres en siguem conscients. Practicar el Mindfulness ens dóna distància i capacitat de concentració i observació perquè quan donem resposta a una situació no sigui una reacció provocada per les emocions sinó una resposta amb consciència plena.

Rosa Navarro va posar un vídeo d’una escola on ella imparteix Mindfulness a nens. Era molt curiós com ells l’havien adoptat per a fer desaparèixer els empipaments quan tenien problemes a casa o amb altres nens. “Fes Mindful body” es deien entre ells, “respira, tranquil, i si no te’n surts, no pateixis, t’ho tornem a explicar”.

divendres, 22 de gener de 2016

Xerrada impartida pels Mossos d'Esquadra sobre Internet Segura


Us traslladem una proposta molt interessant que ens han fet arribar els Mossos d'Esquadra per mitjà de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat - ABP Badalona.

Si esteu interessats, us preguem empleneu el formulari d'inscripció.