dijous, 2 de juny de 2016

Modificació ordre del dia Assemblea Extraordinària.


Benvolgudes famílies,
Ens plau informar-vos que, en relació a l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA de l’Escola Garbí Pere Vergés de Badalona que tindrà lloc el pròxim dia 9 de juny a les 19.00 hores al pavelló de l’Escola, hem rebut la petició d’un conjunt de famílies que, en aplicació de l’article 14.2 dels estatuts de l’AMPA, demanen modificar l’ordre del dia en els següents termes:
1.     Respecte al punt no1 de l’Ordre del dia de la convocatòria formulada per la Junta, deixar-la sense efecte, atès que l’article 30 dels Estatuts estableixen el tancament de l’exercici a data 31/8, per tant difícilment els comptes es poden presentar i molt menys aprovar quan l’exercici segueix obert.
S’accepta la proposta. Es substitueix el punt 1 de l’ordre del dia per “Estat comptes AMPA”.
2.     Respecte al punt nº2 de l’Ordre del dia de la convocatòria formulada per la Junta, modificar-la en el sentit de sotmetre a votació el cessament de la totalitat de la Junta actual per manca d’eficàcia en la gestió de les situacions viscudes en relació a escola i la Fundació i per la manca de comunicació respecte a aquests fets amb les famílies. En cas de que aquesta petició no prosperi, donar compte de les dimissions ocorregudes.
Es manté el punt 2 de l’ordre del dia i s’hi afegeix la petició com a punt 3 en els següents termes: “Sotmetre a votació el cessament de la totalitat de la Junta actual per manca d’eficàcia en la gestió de les situacions viscudes en relació a escola i la Fundació i per la manca de comunicació respecte a aquests fets amb les famílies”.
3.     Presentació de candidatures alternatives i elecció de la nova junta, si s’escau en funció de l’acord adoptat en el punt anterior.
S’accepta la proposta, passant a ser el punt 4 (abans 3) de l’ordre del dia.
4.     Proposta d’Acció: Acordar donar compliment al mandat de l ‘Assemblea de 13 de maig de 2015 per la que es va demanar l’ inici d’ accions legals contra la Fundació per negligència en la gestió de l’Escola. En aquest sentit, es facultarà a la Junta per tal de que contracti els professionals del dret adequats per tal de defensar els legítims drets i interessos de les famílies, concedint plens poders al President per tal de que representi on calgui a l ‘AMPA i signi tots els documents necessaris per donar compliment a aquest acord.
No es pot acceptar donat que no es correspon exactament amb l’acord adoptat per l’Assemblea de 13 de maig de 2015 en el punt 16 de l’acta:
“Donades les peticions dels socis, iniciem les votacions. En un principi es vota a mà alçada sobre obrir un diàleg amb el Patronat i hi ha unanimitat. Un cop tinguem la reunió amb la Consellera i hi hagi la certesa que els nens afectats per la supressió de la tercera línia es queden, el clam unànime és prendre accions legals si escau. Per això es torna a votar a mà alçada i surt només una família que no vol entrar en litigis contra la Direcció General, en cas que s´acabin produint.”
En tot cas, i entenent que la voluntat dels demandants és sotmetre a votació l’inici d’accions legals contra la Fundació s’inclou aquesta petició com a part del punt 5 (abans 4)
Així doncs, l’ordre del dia  de l’Assemblea Extraordinària de l’AMPA de l’Escola Garbí Pere Vergés del proper dia 9 de juny passa a ser:
  1. Estat comptes AMPA. 
  2. Junta de l'AMPA. Presentació de la dimissió d'alguns membres.
  3. Sotmetre a votació el cessament de la totalitat de la Junta actual per manca d’eficàcia en la gestió de les situacions viscudes en relació a escola i la Fundació i per la manca de comunicació respecte a aquests fets amb les famílies. 
  4. Presentació de candidatures alternatives i elecció de la nova junta, si s’escau en funció de l’acord adoptat en el punt anterior.
  5. Propostes acció AMPA:
a)     Iniciar accions legals contra la Fundació per negligència en la gestió de l’Escola. En aquest sentit, es facultarà a la Junta per tal de que contracti els professionals del dret adequats per tal de defensar els legítims drets i interessos de les famílies, concedint plens poders al President per tal de que representi on calgui a l ‘AMPA i signi tots els documents necessaris per donar compliment a aquest acord.
b)    Altres propostes d’acció.

6.  Precs i preguntes. Torn obert de paraula.
Donada la importància dels punts a tractar preguem la màxima assistència per tal que les decisions que es prenguin sigui representatives del màxim de famílies de l’associació.
Recordem que, en cas de necessitat, tindrem mainaders per a les famílies que ho sol·licitin a ampa.pereverges@escolesgarbi.cat indicant el nombre de nens i les edats.
Ben atentament,
Junta directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona

dimecres, 1 de juny de 2016

Felicitats PROACTIVA OPEN ARMS pel Premi Ciutadà Europeu 2016

En sentim orgullosos que una ONG badalonina, liderada per Oscar Camps, pare de la nostra Escola, hagi estat guardonada amb el Premi Ciutadà Europeu 2016, premi  que s´hi afegeix a altres guardons entre els quals destaquem el de Català de l´Any 2015 amb què va ser guardonat el mateix Òscar Camps fa unes setmanes.

Des de l`AMPA els volen transmetre a tots els membres de Proactiva Open Arms la nostra més sincera enhorabona pels guardons i, per sobre de tot, per la magnífica tasca que estan duent a terme a l´illa de Lesbos i que tant de bo no haguessin de fer.Junta Directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona