dissabte, 1 d’octubre de 2016

Assemblea General de la Junta de l'AMPA

Benvolgudes famílies,
Us convoquem pel proper 6 d'Octubre per celebrar l'Assemblea General de la Junta de l'AMPA que tindrà lloc a les 19h en el pavelló de l'Escola.
Us adjuntem l'ordre del dia.


ORDRE DEL DIA

1. Presentació Nova Junta.
2. Estructura de l'Escola. Funcionament de l'AMPA.
3. Comissions. Objectius a curt i mig plaç.
   3.1 Comissió Pedagògica
   3.2 Comissió Social
   3.3 Comissió Delegats
   3.4 Comissió Mobilitat
   3.5 Comissió Comunicació
   3.6 Comissió Extraescolar
   3.7 Comissió Jurídica i Relacions Institucionals
   3.8 Comissió de Salut, Alimentària i de control en l'ús de les TIC
4. Votació dels membres de la Junta Directiva.
5. Precs i preguntes. Altres votacions possibles.

Preguem als delegats feu extensiu aquest missatge a totes les famílies de les vostres classes per tal de fer màxima difusió. Voldríem que el màxim nombre de pares i mares estiguessin informats per tal que, amb el beneplàcit de tots els socis, en aquesta primera reunió poguéssin assistir totes les famílies de l'escola.
Us informem que en cas de necessitat, tindrem mainaderes per les famílies que ho sol·licitin a: 
ampa.pereverges@escolesgarbi.cat

Salutacions cordials,
Junta Directiva
AMPA Escola Garbí Pere Vergés de Badalona